موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی
آستانه اشرفیه

موقعیت عمومی

شهر آستانه اشرفیه مرکز شهرستان رشت می باشد که در بخش مرکزی شهرستان واقع شده است حدود جغرافیایی شهر آستانه اشرفیه به شرح زیر می باشد.

- از شمال : به رودخانه سفیدرود

- از جنوب : به روستای نیاکو، گوهردان

- از شرق : به روستای جورکوچان ، گوهردان و کار سیدان

- از غرب: به رودخانه سفیدرود ، روستای کیسم

موقعیت ریاضی

به لحاظ موقعیت ریاضی شهر آستانه اشرفیه در ۳۷ درجه و ۱۶ دقیقه عرض شمالی و ۴۹ درجه و ۵۶ دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبدا قرار دارد.

موقعیت شهر آستانه اشرفیه نسبت به محورهای ارتباطی

با توجه به موقعیت استقرار در عرصه فضایی استان گیلان و در ارتباط با مناطق شهری و روستایی و از سوی دیگر ارتباطات درون و برون منطقه ای، موقعیت آن به شرح زیر قابل دسته بندی است.

- محور ارتباطی شرق – غرب گیلان بعنوان یکی از مهمترین محورهای ارتباطی از ضلع جنوب شرقی شهر آستانه می گذرد و ارتباط شهر را با مرکز استان و مناطق شهری شرق گیلان از جمله لاهیجان تا چابکسر را برقرار می نمایند. با توجه به عملکرد محور که برون منطقه ای است شهر آستانه در مسیر ارتباط با استان های مازندران ، گلستان و خراسان قرار می گیرد.

- محورارتباطی آستانه اشرفیه – کیا شهر : این محور دارای کارکرد درون ناحیه ای است و از سوی دیگر شهر آستانه را با محور ارتباطی انزلی – چمخاله قرار می دهد . و موجب ارتباط شهر آستانه با نقاط شهری و روستایی داخل و خارج شهرستان می شود.

- محور ارتباطی آستانه اشرفیه – لشت نشاء

- محور ارتباطی آستانه اشرفیه – کوچصفهان – رشت

- محور ارتباطی آستانه اشرفیه – رودبنه

- محور ارتباطی آستانه اشرفیه – لاهیجان

- محور ارتباطی آستانه اشرفیه – به سیاهکل از طریق بازکیا گوراب

محورهای ارتباطی با عملکرد روستایی شامل جاده های ارتباطی شهر آستانه اشرفیه با روستاهای واقع در ضلع شرقی – غربی و شمالی شهرستان شامل نیاکو ، سیاه کوچه ، امشل ، تجن ، کیسم ، داخل، تمچال ، کورکا ؛ و … می باشد.

- موقعیت آستانه اشرفیه نسبت به کانون های شهری و روستایی

آستانه بدون واسطه یا مستقیم با نقاط شهری کیاشهر ، رودبنه ، لاهیجان ، لشت نشاء ، کوچصفهان و سیاهکل ارتباط دارد . در طول مسیرهای ارتباطی فوق تعداد قابل ملاحظه ای سکونتگاههای روستایی واقع شده است.

شهرهای مرتبط به آستانه اشرفیه به صورت باواسطه شامل شهرهای رشت ، لنگرود، خشکیبجار می باشد که با یک واسطه شهری به آستانه اشرفیه می پیوندند، نقاط روستایی واقع در حوزه بلافصل آستانه اشرفیه شامل روستاهای نیاکوه ، سیاه کوچه ، جورکوچان ، کماچال ، گوهردان ، تجن گوکه ، کورکا، پرکاه پشت مهیدخانی می باشند.

منابع آبهای سطحی

منابع آبهای سطحی در توسعه فضایی – کالبدی شهر نقش تعیین کننده ای دارند، نقش این منابع از دو جنبه یکی اثرات منفی و باز دارندگی و دیگر در راستا توسعه آتی قابل بررسی می باشد.

شهر آستانه اشرفیه با توجه به اینکه یکی از نقاط شهری برخورداری از منابع آبهای سطحی است ، لذا در صورت برخورد منطقی و نظامند با منابع آب موجود می توان از این پدیده طبیعی در جهت توسعه آتی شهر بهره گرفت . براین اساس قبل پرداختن به نتایج حاصل از منابع آبی در توسعه شهر به توصیف آنچه هست پرداخته می شود.

- رودخانه سفیدرود: مهمترین جریان آبی اثرگذار بر شهر آستانه اشرفیه ، که بزرگترین رودخانه جاری در سطح استان می باشد رودخانه سفیدرود است رودخانه سفیدرود در ضلع غربی و شمال شهر استقرار دارد و طول رودخانه در محدوده شهر آستانه اشرفیه بیش از ۵ کیلومتر است. این رودخانه بعنوان مهمترین منابع آبی استان پس از عبور از شهرستان آستانه در بندر کیاشهر وارد دریای خزر می شود.

- رودخانه حشمت رود ، این رودخانه شاخه ای منشعب شده از سفیدرود می باشد که شاخه ای آن وارد شهر آستانه اشرفیه می شود و در حوالی مسجد اهل بیت به چهار شاخه تقسیم می گردد یک شاخه آن به طرف کیاشهر و شاخه های فرعی دیگر آن با انشعاب در جهت شمالی و شرقی اراضی شالیزار پیرامون شهر آستانه را آبیاری می نمایند

- علاوه بر جریان های آبی فوق انهار و مسیل های متعددی در سطح شهر آستانه جریان دارد که کارکرد آنها بیشتر در رابطه با آبیاری اراضی زراعی در حوزه غربی ، شمال غربی ، شرقی و جنوب شرقی می باشد این انهار و مسیل ها منشعب از حشمت رود و کیسم جوب می باشند.

- کیسم جوب : از دیگر منابع آبهای سطحی پیرامون شهر آستانه است که اگر چه این جوب در داخل شهر جریان ندارد ولی انشعابات متعددی از آن وارد شهر آستانه اشرفیه می شود.

- حوضچه ها و آبگیرها : به غیر از منابع آبهای سطحی ،حوضچه ها و آبگیرهای متعددی در سطح شهر آستانه وجود دارد این منابع آبی اصولاً در مواقع بارندگی و در فصول بارندگی رخنمون بیشتری دارند.

با توجه به ساختار کالبدی شهر آستانه اشرفیه و فقدان اراضی زراعی در بافت کالبدی شهر ساماندهی به منابع آبی که در داخل شهر وارد می شوند و سپس وارد مزارع اطراف شهر می گردند امری ضروری می باشد در نقشه آبهای سطحی موقعیت رودخانه ها ، انهار ، مسیل و آبگیرها نشان داده شده است.