پروژه های افتتاحی شهرداری آستانه اشرفیه در هفته دولت 

لوله گذاری و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی (بلوار امام رضا(ع) و خیابان فردوسی)

اعتبار هزینه شده۱۰،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰

looleh

Abhayeh Sathi 2

Abhayeh Sathi 3

پاسخ دهید