لایه روبی چاهک های فاضلاب و مسیرهای آبهای سطحی شهر 

k2-300x200

لایه روبی چاهک های فاضلاب و مسیرهای آبهای سطحی شهر آستانه اشرفیه آغاز شد.

3

1

4

2

پاسخ دهید