جلسه شهردار آستانه اشرفیه با معاون عمرانی استانداری گیلان 

ja1

جلسه بررسی پروژه های عمرانی آستانه اشرفیه با حضور معاون عمرانی استانداری گیلان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری، در این جلسه که فرماندار، شهردار و معاون فنی استاندار نیز حضور داشتند پروژه های عمرانی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

ja1

مهندس علی شفیعی شهردار آستانه اشرفیه نیز در این جلسه گزارشی در مورد پروژه های عمرانی شهرداری و میزان تخصیص اعتبارات پروژه جمع آوری آبهای سطحی و پیشرفت طرح توسعه حرم ارائه کرد.

ja2َ

مهندس شعبان پور معاون امور عمرانی استانداری گیلان نیز در این جلسه گفت: با استفاده از ردیف ده و دوازده بودجه و با همکاری شهرداری آستانه اشرفیه، لوله های مورد نیاز پیمانکار خریداری شده و در اختیار وی قرار می گیرد تا دویست متر باقی مانده طرح جمع آوری آبهای سطحی عملیاتی شود.

وی در مورد طرح توسعه حرم سید جلال الدین اشرف نیز گفت: قرار شد با همکاری شهرداری آستانه اشرفیه برای جذب سرمایه گذار فراخوان انجام شود.

پاسخ دهید