بازدید مسئولان آستانه اشرفیه از نمایشگاه عکس و المان دفاع مقدس در شهرداری 

nam10

مسئولان آستانه اشرفیه از نمایشگاه عکس و المان دفاع مقدس در ساختمان ستادی شهرداری بازدید کردند.

nam10

nam11

به گزارش روابط عمومی شهرداری آستانه اشرفیه، حسین اسماعیلیان فرماندار به همراه فرمانده سپاه پاسدارن شهرستان آستانه اشرفیه و مهندس علی شفیعی از بر پایی المان دفاع مقدس و سنگر بندی و همچنین نمایشگاه عکس دفاع مقدس که توسط روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری آستانه اشرفیه در ساختمان ستادی و مقابل شهرداری برگزار شده است بازدید کردند.

nam12

nam8

nam6

nam5

nam7

 

پاسخ دهید