توضیحات تکمیلی فراخوان مسابقه طراحی دروازه ورودی شهر آستانه اشرفیه و تمدید فرصت ارسال طرح 

logo

توضیحات تکمیلی فراخوان مسابقه طراحی دروازه ورودی شهر آستانه اشرفیه به شرح زیر به اطلاع کلیه طراحان می رسد:

- فرصت ارسال طرح های پیشنهادی تا دهم آذر ماه تمدید شد.

- ابعاد طرح های پیشنهادی باید با ابعاد ذکر شده در تصاویر زیر مطابقت داشته باشد:

img020

img021

 

پاسخ دهید