جلسه آموزش تفکیک زباله از مبدا در شهرداری آستانه اشرفیه برگزار شد 

276-300x200

جلسه اموزشی تفکیک زباله از مبدا با حضور شهردار و مدیران و پرسنل شهرداری آستانه اشرفیه و مدیر عامل شرکت تعاونی پردازگر بوجاق بندر کیاشهر در دفتر شهردار برگزار شد.

مهندس علی شفیعی شهردار آستانه اشرفیه در ابتدای این جلسه گفت:طرح تفکیک زباله از مبدا یکی از مهمترین پروژه های شهرداری آستانه اشرفیه در زمینه پسماند شهرستان است.که با توجه به اهمیت زیست محیطی این طرح،  شهرداری با به کارگیری دو شرکت فعال در این زمینه در ضلع شرقی(شرکت البرز خاتم)و ضلع غربی(شرکت تعاونی پردازگر بوجاق بندر کیاشهر)اقدام به آموزش خانه به خانه شهروندان نموده است.

وی افزود:این جلسه نیز با هدف آموزش طرح تفکیکزباله از مبدا به پرسنل شهرداری آستانه اشرفیه به عنوان مجری این طرح برگزار گردید.

در ادامه مدیر عامل شرکت پردازگر بوجاق کیاشهر نیز با ایراد مقدمه ای در خصوص طرح تفکیک زباله خشک وتر از مبدا و بیان آثار مثبت این طرح بر مسائل زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی وهمچنین صرفه جویی در انرژی،اقدام به آموزش تفکیک زباله از مبدا به حضار نمود.

در پایان نیز وی با تشکر از حمایت های انجام شده از سوی مهندس شفیعی شهردار آستانه اشرفیه در اجرای این طرح جلسه را به پایان برد.

270

 

275

 

276

پاسخ دهید