پروژه های افتتاحی شهرداری آستانه اشرفیه در دهه فجر ۱۳۹۳ 

f2

آسفالت خیابانهای سطح شهر،اعتبار هزینه شده: ۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

آسفالت اطراف حرم مطهر 

h1 h2

آسفالت خیابان کشاورز جنب تربیت بدنی

k2 k1

آسفالت خیابان فردوسی

f1 f2

آسفالت خیابان آقا سید حسن

a1 a2

میدان امام خمینی(ره)، اعتبار هزینه شده: ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰

e2 e1

فرش موزاییک و جدول گذاری معابر شهر، اعتبار هزینه شده: ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

بلوار معین،بلوار شهید رجایی، پارک ساحلی، جلوی اداره آموزش و پرورش، طرح حرم و …

بازار جلالیه بلوار شهید رجایی بلوار معین پارک ساحلی جلوی آموزش و پرورش خیابان شهید رجایی (2) طرح حرم (1)

میدان معلم (3)

تکمیل رفوژ میانی بلوار شهید خوش سیرت، اعتبار هزینه شده: ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

kh1 kh2

لوله گذاری و جمع آوری آبهای سطحی،اعتبار هزینه شده: ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

looleh جلوی کلانتری 12 (2)

جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان فردوسی (فاز ۱و ۲)، اعتبار هزینه شده: ۲۵،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

f1 f2

اصلاح و تسطیح خیابانهای منتهی به محل دفن زباله، اعتبار هزینه شده: ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

z1 z2 z3 z4

بازسازی میدان ام الشهدا، اعتبار هزینه شده:۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

m1 m2

میدان شهدای جسیدان، اعتبار هزینه شده: ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

j2

j1

پاسخ دهید