عملیات آسفالت خیابان های اطراف حرم مطهر سلطان سید جلال الدین اشرف(ع) 

اطراف حرم مطهر (2)

 عملیات آسفالت خیابان های اطراف حرم مطهر سلطان سید جلال الدین اشرف(ع)

اطراف حرم مطهر (1) اطراف حرم مطهر (2) اطراف حرم مطهر (3)

پاسخ دهید