حضور شهردار آستانه اشرفیه در نخستین همایش مجمع عالی دوستداران طبیعت و محیط زیست آستانه اشرفیه 

image-e64f90d797c7049b8aaafbb681203585e6b2cb5a295cec0235aec336321d68d6-V

حضور شهردار آستانه اشرفیه در نخستین همایش مجمع عالی دوستداران طبیعت و محیط زیست آستانه اشرفیه

IMG_1638

image-e64f90d797c7049b8aaafbb681203585e6b2cb5a295cec0235aec336321d68d6-V

IMG_1624

IMG_1621 IMG_1652 IMG_1635IMG_1650 IMG_1647

پاسخ دهید