گزارش تصویری بازدید معاون وزیر کشور از غرفه شهرداری آستانه اشرفیه در چهارمین نمایشگاه بین المللی جامع مدیریت شهری 

1 (20)

گزارش تصویری بازدید مهندس خندان دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از غرفه شهرداری آستانه اشرفیه در  چهارمین نمایشگاه بین المللی جامع مدیریت شهری

1 (17)1 (3)

1 (7)

1 (22)

1 (20) 1 (4)

1 (10) 1 (21) 1 (18) 1 (23) 1 (6)

 

 

 

پاسخ دهید