عملیات آسفالت کوچه های بن بست ۲ ، بن بست ۴ و بن بست ۶ واقع در خیابان وادی اشرف 

بن بست 6 (1)_resize

عملیات آسفالت کوچه بن بست ۲ خیابان وادی اشرف

[ (28)_resize

بن بست 2 (6)_resize

 عملیات آسفالت کوچه بن بست ۴ خیابان وادی اشرف

بن بست 4 (2)_resize

بن بست 4 (1)_resize

عملیات آسفالت کوچه بن بست ۶ خیابان وادی اشرف

بن بست 6 (2)_resize

بن بست 6 (1)_resize

پاسخ دهید