آخرین جلسه کمیه شهری آستانه اشرفیه در سال ۱۳۹۳ برگزار شد 

018_resize

آخرین جلسه کمیته شهری آستانه اشرفیه در سال ۱۳۹۳ ، در مسجد امام حسن مجتبی(ع) واقع در خیابان اشرفی اصفهانی محله(آبیاری) با حضوردکتر قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، معاون فرماندار، شهردار ،اعضای محترم شورای اسلامی شهر و روسای ادرات شهرستان آستانه اشرفیه و همچنین ساکنین آن منطقه در راستای رسیدگی و حل مشکلات شهروندان برگزار گردید.

016_resize018_resize003_resize008_resize010_resize

پاسخ دهید