عملیات بتن ریزی کوچه مرادی پور،بن بست اول به مساحت ۱۴۴ متر مربع 

IMG_۲۰۱۵۰۶۲۸_۱۷۴۴۱۳

عملیات بتن ریزی کوچه مرادی پور،بن بست اول به مساحت ۱۴۴ متر مربع

 

 

پاسخ دهید