عملیات بتن ریزی کوچه جنب دانشگاه آزاد اسلامی به متراژ ۳۰۲.۵ متر مربع 

026

عملیات بتن ریزی کوچه جنب دانشگاه آزاد اسلامی به متراژ ۳۰۲.۵ متر مربع

026

027

IMG_۲۰۱۵۰۶۲۸_۱۷۱۷۵۷

پاسخ دهید