گزارش تصویری حضورشهردار آستانه اشرفیه در مراسم اولین سالگرد درگذشت پدر گرامی دکتر قربانی نماینده محترم شهرستان 

111

گزارش تصویری حضور مهندس علی شفیعی، شهردار آستانه اشرفیه در مراسم اولین سالگرد درگذشت پدر بزرگوار، دکتر قربانی نماینده محترم شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی

082

083

097

103

111

پاسخ دهید