مهندس علی شفیعی شهردار آستانه اشرفیه برای دومین سال متوالی بعنوان مدیر نمونه شهرستان انتخاب گردید 

191

مهندس علی شفیعی شهردار آستانه اشرفیه برای دومین سال متوالی بعنوان مدیر نمونه شهر ستان انتخاب گردید.

در سومین روز از هفته دولت، در مراسمی که با حضور فرماندار و مسئولین ادارات شهرستان آستانه اشرفیه در سالن ارشاد اسلامی  برگزار گردید مهندس علی شفیعی شهردار آستانه اشرفیه برای دومین سال متوالی بعنوان مدیر نمونه شهر ستان انتخاب و از ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

در این مراسم آقای شعبانی رئیس دفتر شهردار آستانه اشرفیه بعنوان کارمند نمونه این اداره معرفی شد.

107

099

195

206

203

213

219

پاسخ دهید