عملیات بتن ریزی بن بست اول کوچه شهید جعفرپور واقع در میدان حافظ به متراژ ۲۲۰ مترمربع 

f (2)_resize

 

f (4)_resize

عملیات بتن ریزی بن بست اول کوچه شهید جعفرپور واقع در میدان حافظ به متراژ ۲۲۰ مترمربع

010_resize

 

f (5)_resize

پاسخ دهید