عملیات بتن ریزی خیابان جنب مسجد آل محمد (ص) جسیدان (دبستان شهید امین پور) به متراژ ۱۴۰۸ مترمربع 

IMG_20151001_145008

عملیات بتن ریزی خیابان جنب مسجد آل محمد (ص) جسیدان (دبستان شهید امین پور) به متراژ ۱۴۰۸ مترمربع

 

IMG_20151001_145006

IMG_20151001_145005

041_resize

001_resize

004_resize

پاسخ دهید