گزارش تصویری از آموزش طرح تفکیک زباله از مبداء در مدرسه شهدای خیابان فلسطین آستانه اشرفیه (۲) 

096_resize

بگزارش روابط عمومی شهرداری: آموزش طرح تفکیک زباله از مبداء در مدرسه شهدای خیابان فلسطین آستانه اشرفیه جهت آشنایی کودکان در راستای آسیب به محیط زیست ناشی از انباشته شدن زباله و اهمیت تفکیک آن برای پیشگیری از آسیب های زیست محیطی برگزار شد.

 

098_resize

101_resize

 

094_resize

108_resize

103_resize

110_resize

 

پاسخ دهید