مهندس عبدالرضا سلیمانی شهردار آستانه اشرفیه شد 

۲۰۱۵۱۲۳۰_۲۳۰۰۵۴

بگزارش روابط عمومی شهرداری: در چهارمین جلسه دیماه شورای اسلامی شهر  که غروب روز چهارشنبه مورخه ۹۴/۱۰/۹ در محل جلسات شورا برگزار گردید، مهندس عبدالرضا سلیمانی با کسب آرای تمام اعضاء شورا (۷ رای) بعنوان شهردار آستانه اشرفیه منصوب شد.

مهندس عبدالرضا سلیمانی در سال ۱۳۴۹ در آستانه اشرفیه متولد و با ۲۴ سال سابقه کار در بخشهای مختلف اجرایی و مدیریتی شهرداری، اعم از مسئول واحد فنی و ساختمانی، مسئول واحد عمران و معاونت شهردار، همچنین با ورود اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر، بمدت ۳ ماه بعنوان سرپرست سکان دار شهرداری بوده اند و در حال حاضر دانشجوی دکترا میباشند…

لازم بذکر است ایشان با سمت سرپرست شهرداری، بعنوان شهردار از شوی اعضای شورا انتخاب شدند.

۲۰۱۵۱۲۳۰_۲۲۴۸۰۲

۲۰۱۵۱۲۳۰_۲۲۴۶۰۲

۲۰۱۵۱۲۳۰_۲۲۴۵۴۶

 

۲۰۱۵۱۲۳۰_۲۲۴۶۱۹

۲۰۱۵۱۲۳۰_۲۲۴۵۵۱

 

۲۰۱۵۱۲۳۰_۲۲۴۶۲۷

۲۰۱۵۱۲۳۰_۲۲۴۶۱۲

۲۰۱۵۱۲۳۰_۲۲۵۲۳۹

پاسخ دهید