بازدید نوروزی دکتر سلیمانی شهردار آستانه اشرفیه 

IMG_0731

بازدید نوروزی دکتر سلیمانی شهردار آستانه اشرفیه

IMG_0638 IMG_0639 IMG_0654 IMG_0632 IMG_0619 IMG_0613 IMG_0627 IMG_0622 - Copy IMG_0656 IMG_0675 IMG_0682 IMG_0680 IMG_0677 IMG_0676 IMG_0738 IMG_0737 IMG_0731 IMG_0724

پاسخ دهید