افتتاح سالن سرپوشیده شهربازی در ایام الله دهه فجر 

شهربازی سر پوشیده پارک

افتتاح پروژه سالن سرپوشیده شهربازی به مساحت ۴۶۰ مترمربع و بااعتبار معادل ۹ میلیارد ریال از بخش خصوصی در ایام الله دهه فجر

شهربازی سر پوشیده پارک شهربازی سر پوشیده پارک2

پاسخ دهید