برگزاری اولین انتخابات نماینده تاکسی رانان و تاکسی داران 

photo_2018-07-07_07-39-08

photo_2018-07-07_07-38-48 photo_2018-07-07_07-39-08 photo_2018-07-07_07-39-13

پاسخ دهید