لوله گذاری بلوار امام حسین (ع) روبروی چوب بری پندیدن 

photo_2018-07-07_07-33-16

photo_2018-07-07_07-32-56 photo_2018-07-07_07-33-10 photo_2018-07-07_07-33-16 photo_2018-07-07_07-33-20

پاسخ دهید