آگهی مزایده عمومی اجاره به مدت سه سال املاک شهرداری آستانه اشرفیه(به شرح جدول پیوست) 

untitled1 untitled2

پاسخ دهید