تعمیر و نوسازی خودروی رنو میدلام و بازگشت به ناوگان موتوری شهرداری 

۲۰۱۸۰۹۱۲_۰۸۲۵۳۳

با توجه به نیاز به ناوگان به روز و استفاده از ماشن آلات جدید در ناوگان موتوری شهرداری خودروی میدلام تعمیر و نوسازی شد.

تعمیر این خودرو با توجه به تعویض اتاق، جک ،پمپ و اکسل های عقب و برخی موارد فنی دیگر با مبلغ ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به پایان رسید و به چرخه کار بازگشت ۲۰۱۸۰۹۱۲_۰۸۲۵۳۳(0)۲۰۱۸۰۹۱۲_۰۸۲۵۵۸۲۰۱۸۰۹۱۲_۰۸۲۴۵۰۲۰۱۸۰۹۱۲_۰۸۲۴۳۷ - Copy

پاسخ دهید