اجرای طرح ترافیک با همکاری واحد سد معبر شهرداری 

IMG_20180924_101552_405

با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و ایجاد معضل ترافیکی در سطح شهر و وجود بازار محلی در روزهای دوشنبه و پنج شنبه IMG_20180924_101500_363

IMG_20180924_101501_443

IMG_20180924_101548_003

IMG_20180924_101552_405

پاسخ دهید