جلسه علنی شورا با حضور سرپرست شهرداری 

IMG_20180927_093246_512

جلسه علنی شورا که با حضور سرپرست شهرداری و شهروندان به بررسی بدهی شهرداری و ساماندهی کسبه و سد معبر برگزار شد.IMG_20180927_093246_661

IMG_20180927_093310_090

IMG_20180927_093257_990

IMG_20180927_093246_481

IMG_20180927_093323_973

پاسخ دهید