برگزاری گارگاه آیینه دوزی با همکاری شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه 

IMG_20181030_122708_920

به پیشنهاد خانم محمد دوست رییس کمسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه برای برگزاری سومین کارگاه آموزشی زنان به استحضار می رساند پیرو ماده ٨٠ بند ٢ قانون شوراها مبنی بر پیشنهاد و طرح های اصلاحی و با توجه به اهمیت توانمند سازی جامعه ی زنان و همچنین اهمیت شعار سال با عنوان حمایت از تولید کالای ایرانی و تصویب آن سومین کارگاه آموزشی زنان با عنوان آیینه دوزی ایرانی کاربردی در تولید لباس با دعوت از مدرس مربوطه در تاریخ ٨ آذر ٩٧ برگزار می گردد.
شرح در عکس

IMG_20181030_122708_920ن٩

پاسخ دهید