فراخوان مسابقه طراحی مجتمع تجاری، اداری، فرهنگی شهرداری آستانه اشرفیه 

IMG_20181114_183918_195

فراخوان مسابقه طراحی مجتمع تجاری، اداری، فرهنگی شهرداری آستانه اشرفیه

✅آخرین مهلت ارسال طرح: ٩٧/٩/٩

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه
IMG_20181114_183918_195

پاسخ دهید