جلسه علنی شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه در روز سه شنبه ١٣ آذرماه ٩٧ برگزار میگردد 

IMG_0198

بگزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر: جلسه علنی شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه روز سه شنبه مورخ۱۳/۹/۹۷ ساعت ۱۸ با دستور کار به شرح ذیل در محل شورای اسلامی شهر برگزار میگردد،.

۱-نامه شماره۱۵۷۴۳/۱۲/۹۷/۶ مورخ۲۷/۸/۹۷شهرداری آستانه اشرفیه در خصوص کرایه ماشین از قبیل بیل میکانیکی، گریدر، غلطک و…… جهت انجام امور عملیات اجرایی پروژهای عمرانی سطح شهر….

۲- نامه شماره۱۵۲۲۶/۲۷/۹۷/۶ مورخ۲۰/۸/۹۷شهرداری آستانه اشرفیه در خصوص تقاضای آقای میثم زاهدی مبنی بر انتقال خودرو از کرج به آستانه اشرفیه(جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر….)

۳-نامه شماره۱۵۲۴۶/۱۲/۹۷/۶ مورخ۲۰/۸/۹۷شهرداری آستانه اشرفیه در خصوص برج نور که در میدان ورودی شهر به دلیل عدم تأمین برق مورد نیاز قابل بهره برداری نمی باشد ونصب آن در لچکی فرمانداری یا وسط بلوار شهید مطهری.

۴-نامه شماره۱۵۷۱۱/۲۲/۹۷/۶ مورخ۲۷/۸/۹۷شهرداری آستانه اشرفیه در خصوص تقاضای آقای وحید شمس نصرتی مبنی بر واگذاری امتیاز بازارچه بصیر بصورت سهم به متقاضیان عموم شهروندان وپرسنل شهرداری.

۵-نامه شماره۱۵۵۳۹/۱۲/۹۷/۶ مورخ۲۴/۸/۹۷شهرداری آستانه اشرفیه در خصوص درخواست اهالی کوچه چتر نور برای لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی به متراژ۳۵۰مترطول به مبلغ۲۳۳/۸۷۵/۸۴۹ریال.

۶- نامه شماره۹۴۹/۳۴۷۶۰/۳۷۵۰مورخ۲۲/۸/۹۷آموزش وپرورش در خصوص مساعدت مالی برای اعزام دانش آموزان به راهیان نور.

۷- نامه شماره۱۶۲۲۴/۱۴/۹۷/۶ مورخ۶/۹/۹۷شهرداری آستانه اشرفیه در خصوص اجرای پروژه لوله گذاری نهرهای زعیمی ونهر ابتدای کوچه صاحب ۲ از طریق استعلام بهاء.

۸- نامه شماره۱۵۵۴۵/۱۴/۹۷/۶ مورخ۲۴/۸/۹۷شهرداری آستانه اشرفیه در خصوص انصراف پروانه ساختمانی خانم رقیه پرمونه واسترداد مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶ریال.

۹- نامه شماره۱۵۷۴۲/۱۴/۹۷/۶ مورخ۲۷/۸/۹۷شهرداری آستانه اشرفیه در خصوص افزایش بودجه در سر فصل رفاهیات به منظور ارتقاءسطح کیفیت ورضایتمندی وتقویت انگیزه کارکنان تا سقف۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ریال.

۱۰-نامه شماره۱۵۳۹۴/۱۶/۹۷/۶ مورخ۲۲/۸/۹۷شهرداری آستانه اشرفیه در خصوص تشکیل هیئت عالی سرمایه گذاری وکمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری ومعرفی دونفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر جهت عضویت در هیئت عالی سرمایه گذاری ویک نفر در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری بدون حق رأی وبعنوان ناظر.

۱۱- نامه شماره ۱۶۲۲۵/۱۴/۹۷/۶ مورخ ۶/۹/۹۷ شهرداری آستانه اشرفیه در خصوص اجرای پروژه آسفالت خیابان زنده دل به مساحت تقریبی۴۵۰۰ متر مربع از طریق مناقصه عمومی.

۱۲- نامه شماره۱۶۳۳/۲۷/۹۷/۶مورخ۷/۹/۹۷شهرداری آستانه اشرفیه در خصوص راه اندازی موقت شرکت مسافربری سواری کرایه در میدان جمهوری.

۱۳- نامه شماره۱۶۵۴۹/۲۲/۹۷/۶ مورخ۱۱/۹/۹۷شهرداری آستانه اشرفیه در خصوص تقاضای خانم شیرزاد مالک دو باب سرقفلی نبش بازار روز شماره ۲ جلالیه مبنی بر راه اندازی فعالیت پلاستیک فروشی .

پاسخ دهید