اتمام عملیات عمرانی پروژه آسفالت کوچه شهید اسماعیل امینی 

IMG_20190126_204027_050

بگزارش روابط عمومی شهرداری:پس از سالها پیگیری و انتظار اهالی محترم کوچه شهید اسماعیل امینی واقع در محله جسیدان، عملیات عمرانی کوچه مذکور و بن بست های منشعب به آن پس از اجرای زیرسازی، شن ریزی و تسطیح، پروژه روکش آسفالت بمساحت بیش از ۸۰۰ متر مربع انجام شد.

IMG_20190126_204255_545

IMG_20190126_204101_486

IMG_20190126_204106_449

IMG_20190126_204110_493

IMG_20190126_203934_357

IMG_20190126_204032_029

IMG_20190126_204029_345

IMG_20190126_203934_357

پاسخ دهید