فراخوان مسابقه طراحی مجتمع تجاری، اداری، فرهنگی شهرداری آستانه اشرفیه 

123-588x0

بگزارش روابط عمومی شهرداری: دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری آستانه اشرفیه در نظر دارد طراحی مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی را در قطعه زمین جنب بانک صادرات شعبه استاد معین به مساحت حدود ۱۲۰۰ مترمربع به مسابقه بگذارد. لذا از تمامی علاقه مندان دعوت به عمل می آید طرح پیشنهادی خود را با رویکرد تأمین پارکینگ حداقل در یک طبقه و تأمین فضای تجاری، اداری و فرهنگی (پردیس سینمایی) به این شهرداری ارائه نمایند.
علاقه مندان جهت دریافت کروکی زمین و نقشهUTM به واحد فنی و ساختمانی شهرداری آستانه اشرفیه مراجعه نمایند.
ویژگی های طرح
۱- ایجاد و تقویت ماهیت فرهنگی و هویتی شهر
۲- تناسب با اقلیم و هماهنگی با محیط
۳- لحاظ نمودن بعد بصری و زیبایی شناختی
۴- منحصر به فرد بودن و تکراری نبودن
۵- خلاقیت و نوآوری در جهت ایجاد حس ماندگاری
۶- در نظرگرفتن سیمای طرح در ساعت مختلف شبانه روز
۷- رعایت ضوابط و استانداردها
۸- توجه به اجرائی بودن طرح و ضوابط فنی در مرحله اجرای پروژه
۹- توجیه پذیری هزینه های اقتصادی طرح و هزینه های نگهداری
لازم به ذکر است:
– نقشه های اجرایی طرح پس از انتخاب طرح برگزیده می بایست بلافاصله ارائه شود.
– مالکیت معنوی طرح های برگزیده با شهرداری می باشد.
به طرح برگزیده جایزه اهدا خواهد شد.
فرصت ارسال طرح: فرصت ارسال طرح ها از تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ تا تاریخ۱۵ /۱۲/۱۳۹۷ می باشد.
آدرس ارسال طرح ها:
– شهرداری آستانه اشرفیه، بلوار شهید رجایی، ساختمان شهرداری، دفتر سرمایه گذاری و مشارکت ها
– پست الکترونیک: [email protected]

IMG_20190214_082904_220

پاسخ دهید