گزارش تصویری از اجرای پروژه بتن ریزی کوچه شهید چتر عنبرین 

IMG_20190225_112252_217

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی بتن ریزی کوچه شهید چتر عنبرین با استفاده از پودر اُخرا قرمز

IMG_20190225_160633_106

IMG_20190225_160647_331

IMG_20190225_160700_294

IMG_20190225_112252_217

IMG_20190225_112249_467

IMG_20190225_112245_765

پاسخ دهید