فرارسیدن ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی گرامیباد 

2417421

اشعار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره):

جمهوری اسلامی ما جاوید است

دشمن ز حیات خویشتن نومید است

آن روز که عالم ز ستمگر خالی است

ما را و همه ستمکشان را عید است

فرارسیدن ۱۲ فروردین، بهار انقلاب ما و روز شکفتن گل اسلام بر شاخسار زمان و نوید بخش تجلی حق و حاکمیت نظام اسلامی بر ملت شریف و انقلابی ایران گرامیباد

روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری آستانه اشرفیه

IMG_20190331_194853_620

پاسخ دهید