پروژه‌های شهری

عملیات بتن ریزی خیابان ولیعصر بن بست چهارم به مساحت ۳۸۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی خیابان ولیعصر بن بست چهارم به مساحت ۳۸۰ متر مربعادامه مطلب

عملیات بتن ریزی خیابان شهید میر بلوک بن بست سوم به مساحت ۱۲۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی خیابان شهید میر بلوک بن بست سوم به مساحت ۱۲۰ متر مربع  ادامه مطلب

عملیات بتن ریزی خیابان شهید میر بلوک بن بست هشتم به مساحت ۲۹۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی خیابان شهید میر بلوک بن بست هشتم به مساحت ۲۹۰ متر مربعادامه مطلب

عملیات بتن ریزی خیابان شهیدمیربلوک بن بست ششم به مساحت ۳۱۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی خیابان شهید میربلوک بن بست ششم به مساحت ۳۱۰ متر مربعادامه مطلب

عملیات بتن ریزی کوچه فتح المبین کوچه تعاون به مساحت ۵۳۵ متر مربع

عملیات بتن ریزی کوچه فتح المبین کوچه تعاون به مساحت ۵۳۵ متر مربعادامه مطلب

عملیات بتن ریزی بن بست فتح المبین به مساحت ۱۱۴۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی بن بست فتح المبین به مساحت ۱۱۴۰ متر مربعادامه مطلب

عملیات بتن ریزی کوچه حلوایی کوچه شهید یحیی پور به مساحت ۴۰۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی کوچه حلوایی کوچه شهید یحیی پور به مساحت ۴۰۰ متر مربعادامه مطلب

عملیات بتن ریزی کوچه دارایی به مساحت ۳۵۰ مترمربع

عملیات بتن ریزی کوچه دارایی به مساحت ۳۵۰ مترمربعادامه مطلب

عملیات بتن ریزی خیابان خوشحال بن بست چهارم به مساحت ۳۵۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی خیابان خوشحال بن بست چهارم به مساحت ۳۵۰ متر مربعادامه مطلب

عملیات بتن ریزی کوچه شهید فلاح بن بست دهم به مساحت ۴۱۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی کوچه شهید فلاح بن بست دهم به مساحت ۴۱۰ متر مربع  ادامه مطلب
Page 10 of 19« First...89101112...Last »