پروژه‌های شهری

عملیات بتن ریزی خیابان شهید منتظری بن بست معین به مساحت ۴۲۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی خیابان شهید منتظری بن بست معین به مساحت ۴۲۰ متر مربعادامه مطلب

عملیات بتن ریزی کوچه شهید پورشمسایی به مساحت ۴۹۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی کوچه شهید پورشمسایی به مساحت ۴۹۰ متر مربعادامه مطلب

عملیات آسفالت ولکه گیری خیابان استقلال

عملیات آسفالت ولکه گیری خیابان استقلالادامه مطلب

عملیات بتن ریزی خیابان فرهنگ بن بست دوم به مساحت ۳۹۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی خیابان فرهنگ بن بست دوم به مساحت ۳۹۰ متر مربع  ادامه مطلب

عملیات بتن ریزی خیابان فرهنگ کوچه شهید رجبی بن بست آخر به مساحت ۴۵۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی خیابان فرهنگ کوچه شهید رجبی بن بست آخر به مساحت ۴۵۰ متر مربعادامه مطلب

عملیات بتن ریزی خیابان ابوذر بن بست اول به مساحت ۴۲۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی خیابان ابوذر بن بست اول به مساحت ۴۲۰ متر مربعادامه مطلب

عملیات بتن ریزی خیابان شهید محمد منتظری بن بست پنجم به مساحت ۵۱۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی خیابان شهید محمد منتظری بن بست پنجم به مساحت ۵۱۰ متر مربع  ادامه مطلب

عملیات لوله گذاری بلوار گلها کوچه شهید تقی پور بن بست دوم به متراژ ۸۰ متر طول

عملیات لوله گذاری بلوار گلها کوچه شهید تقی پور بن بست دوم به متراژ ۸۰ متر طولادامه مطلب

عملیات بتن ریزی و آبرو گذاری برای جمع آوری آبهای سطحی کوچه چهارم بلوار جسیدان به مساحت ۵۹۰ متر مربع

عملیات بتن ریزی و آبرو گذاری برای جمع آوری آبهای سطحی کوچه چهارم بلوار جسیدان به مساحت ۵۹۰ متر مربعادامه مطلب

عملیات بتن ریزی بن بست اول کوچه انصاری به مساحت ۳۱۱ متر مربع

عملیات بتن ریزی بن بست اول کوچه انصاری به مساحت ۳۱۱ متر مربعادامه مطلب
Page 10 of 17« First...89101112...Last »