نصب پایه چراغ، سطل زباله و مبلمان شهری خیابان فردوسی

فروردین ۵, ۱۳۹۹